Stowarzyszenie Zarząd Cele Współpraca

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Mariusz Siłakowski
Prezes Zarządu; ukończył studia wyższe na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, na kierunkach Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska; doświadczenia w pracy organów opiniujących i finansujących ochronę przyrody i środowiska oraz w parku narodowym; wieloletnie doświadczenia wyniesione z pracy w organizacjach pozarządowych; w "Pracowni ..." odpowiada za planowanie strategiczne rozwoju Stowarzyszenia oraz programy ochrony zasobów wodnych i nieleśnych ekosystemów lądowych.

Artur Wiatr
Zastępca Prezesa Zarządu; ukończył studia wyższe na Wydziale Leśnym SGGW, studia na University of Minnesota, College of Agriculture Central European University, Wydział Ochrony Środowiska akredytowany przez University of Manchester; doświadczenia wyniesione z pracy w Lasach Państwowych oraz w parku narodowym; w "Pracowni..." odpowiada za programy edukacji przyrodniczej oraz współpracę z zagranicą.

Celina Rudzińska
Sekretarz Zarządu; ukończyła studia wyższe na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, na kierunkach Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska; wieloletnie doświadczenia w kierowaniu przedsiębiorstwem komunalnym oraz wdrażaniu racjonalnej gospodarki odpadami na obszarze gmin biebrzańskich; w "Pracowni ..." odpowiada za programy w sektorze ochrony środowiska i współpracę z samorządami.

Włodzimierz Wróblewski
Skarbnik Zarządu; ukończył studia wyższe na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej na kierunku Ochrona Środowiska; doświadczenia wyniesione z pracy w Lasach Państwowych oraz w parku narodowym; w "Pracowni..." odpowiada za rozwój bazy edukacyjnej oraz programy związane z ochroną ekosystemów leśnych.