Wydarzenia w Stowarzyszeniu Wydarzenia dotyczace projektu Dębiec Wydarzenia dotyczace projektu Biebrzański System... Wydarzenia dotyczace projektu Przyjazne Miasto

WYDARZENIA W STOWARZYSZENIU

ROK 2001
GRUDZIEŃ 2001 - w materiałach II Podlaskiego Forum Energetycznego - "Paliwa odnawialne w gospodarce energetycznej województwa podlaskiego" opublikowano informację o projekcie PAŻ "System łączący ochronę bioróżnorodności z gospodarką komunalną i energią odnawialną".
GRUDZIEŃ 2001 - prezentacja tematu "Rola organizacji pozarządowej w ochronie środowiska - Pracownia Architektury Żywej" na seminarium zorganizowanym przez Politechnikę Białostocką.
LISTOPAD 2001 - prezentacja programu "Biebrzański System Gospodarki Odpadami" na seminarium "Ochrona obszarów mokradłowych" w Białowieży".
WRZESIEŃ 2001 - Gugny (Biebrzański PN), warsztaty edukacyjne dla członków stowarzyszenia.
SIERPIEŃ 2001 - współudział z Klubem Animatorów Tradycji -BB w organizacji Święta Plonu - próba rekonstrukcji tradycyjnego obrzędu związanego z zakończeniem żniw.
Rozmiar: 11076 bajtówSIERPIEŃ 2001 - na zaproszenie organizacji pozarządowej Studjeframjandet trzech przedstawicieli Pracowni, w trakcie dziesięciodniowego pobytu, sfinansowanego z funduszu SIDA, zapoznało się ze szwedzkimi doświadczeniami na polu ochrony mokradeł i innych zasobów przyrody oraz współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i lokalnymi samorządami.
CZERWIEC 2001 - "Noc Kupały" w Modzelówce, świętowana wspólnie z Klubem Animatorów Tradycji -BB
CZERWIEC 2001 - współudział finansowy z WWF i BPN w organizacji oraz uczestnictwo w programie wizyty ekspertów z Farming and Wildlif Advisory Group z Wielkiej Brytanii na terenie Biebrzańskiego PN i okolic, związanej z planowanym wdrożeniem pilotażowego programu rolno-środowiskowego; prezentacja realizowanych projektów PAŻ.
CZERWIEC 2001 - prezentacja programu "Biebrzański System Gospodarki Odpadami" na XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa w świetle integracji Polski z Unią Europejską".
CZERWIEC 2001 - Osowiec (Biebrzański PN), warsztaty edukacyjne dla członków stowarzyszenia.
MARZEC 2001 - Grzędy (Biebrzański PN), warsztaty edukacyjne dla członków stowarzyszenia.

ROK 2000
PAŹDZIERNIK 2000 - PAŻ objęło patronat nad działalnością grupy rękodzielników, występujących pod nazwą "Klubu Animatorów Tradycji - Bioregion Biebrza", skupiającej lokalnych twórców z terenu wsi Gminy Grajewo.
WRZESIEN 2000 - z pracy w Zarządzie PAŻ rezygnują Marzena Wróblewska i Janusz Skąpski. Konstytuuje się nowy skład Zarządu: Mariusz Siłakowski - Prezes Zarządu, Artur Wiatr - Zastępca Prezesa Zarządu, Celina Rudzińska -Sekretarz, Włodzimierz Wróblewski - Skarbnik.
SIERPIEŃ 2000 - prezentacja realizowanych przez PAŻ projektów dla szwedzkiej organizacji Studiefrämjandet Norra Halland.
LIPIEC 2000 - organizacja dwutygodniowego obozu naukowego , w którym uczestniczyła 20 -osobowa grupa studentów z Koła Chemików Uniwersytetu Łódzkiego; celem obozu była analiza jakości wody pitnej w studniach kopanych w wybranych wsiach gminy Grajewo.
LIPIEC 2000- metody ochrony terenów mokradłowych, techniczne rozwiązania prowadzenia zabiegów ochronnych w ekosystemach nieleśnych - wizyta w Holandii.

LUTY 2000 - "Wypas w Dolinie Biebrzy jako element ekologizacji rolnictwa i narzędzie ochrony czynnej na terenie BPN" - warsztaty zorganizowane wspólnie z WWF i BPN.

ROK 1999
MAJ 1999 - zgłoszenie PAŻ-u do uczestnictwa w pracach Porozumienia Na Rzecz Ochrony Mokradeł.
MAJ 1999 - PAŻ podpisała umowę partnerską o współpracy z niemiecką organizacją pozarządową Naturschutzbund Deutschland (NABU) oddziałem we Flensburgu.
STYCZEŃ - SIERPIEŃ 1999 - uczestnictwo w realizacji zadań prowadzonego przez PTOP projektu "Ochrona cietrzewia na Nizinie Północno-Podlaskiej"

ROK 1998
WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 1998- uczestnictwo w realizacji zadań prowadzonego przez PTOP projektu "Ochrona cietrzewia na Nizinie Północno-Podlaskiej".
WRZESIEŃ 1998 - nawiązanie kontaktu z niemiecką organizacją pozarządową Naturschutzbund Deutschland (NABU) oddziałem we Flensburgu.
LIPIEC 1998 - zarejestrowanie stowarzyszenia "Pracownia Architektury Żywej". W skład Zarządu weszły następujące osoby: Włodzimierz Wróblewski - Prezes, Mariusz Siłakowski - Zastępca Prezesa, Janusz Skąpski - Sekretarz, Marzena Wróblewska - Skarbnik.