Wydarzenia w Stowarzyszeniu Wydarzenia dotyczace projektu Dębiec Wydarzenia dotyczace projektu Biebrzański System... Wydarzenia dotyczace projektu Przyjazne Miasto

WYDARZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU
"BIEBRZAŃSKI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI"

ROK 2001
GRUDZIEŃ - podsumowanie efektów kampanii edukacyjno-informacyjnej "Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami" na uroczystym zakończeniu w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Białostockiej.
Rozmiar: 10406 bajtówGRUDZIEŃ - oficjalne oddanie do użytku kotłowni opalanych odpadami drzewnymi, zlokalizowanych w budynkach szkół w Nowej Wsi, Bajkach Starych oraz budynku apteki, obsługującej równocześnie budynek Urzędu Gminy Trzcianne;
LISTOPAD - zarejestrowano Związek Komunalny Biebrza - strukturę organizacyjną "Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami"; w jego skład weszło 9 gmin.
CZERWIEC - LISTOPAD - realizowano zaprojektowaną modernizację kotłowni węglowych w Gminie Trzcianne.
Rozmiar: 11937 bajtówKWIECIEŃ - GRUDZIEŃ - prowadzono na terenie 9 gmin doliny Biebrzy kampanię informacyjno-edukacyjną, dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów w ramach Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami; w pracach uczestniczyło 51 przeszkolonych woluntariuszy ze szkół średnich.
STYCZEŃ - MARZEC - opracowano dla trzech obiektów w Gminie Trzcianne dokumentację techniczną modernizacji kotłowni węglowych na kotłownie opalane odpadami drzewnymi, pochodzącymi z zabiegów ochronnych w ekosystemach nieleśnych Biebrzańskiego PN.
Rozmiar: 10154 bajtówLUTY - współorganizacja m.in. ze Stowarzyszeniem Gmin Biebrzańskich, Biebrzańskim PN seminarium pt. "System łączący ochronę bioróżnorodności z gospodarką komunalną i energią odnawialną", z udziałem przedstawicieli samorządów, władz województwa podlaskiego, przedstawicieli niemieckich i austriackich podmiotów gospodarczych.
STYCZEŃ - na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem Gmin Biebrzańskich, do czasu powołania struktur organizacyjnych systemu, PAŻ pełni rolę koordynatora realizowanych zadań Systemu.

ROK 2000
GRUDZIEŃ - PAŻ przekazała uczestnikom projektu opracowanie systemu pt. "Biebrzański System Gospodarki Odpadami".

Rozmiar: 11807 bajtówGRUDZIEŃ - wspólne z przedstawicielami gmin uczestniczących w realizacji projektu, wizytowanie funkcjonujących rozwiązań technicznych wykorzystania biomasy do celów grzewczych.

LISTOPAD - Poznań, Targi Pol-eko: poszukiwania optymalnych technologii zagospodarowania odpadów organicznych.
LIPIEC - GRUDZIEŃ - przystąpiono do realizacji projektu "Wdrożenie systemu łączącego ochronę bioróżnorodności z gospodarką komunalną i energią odnawialną".
Rozmiar: 10777 bajtówLUTY - LIPIEC - konsultacje z 14 gminami z proponowanego obszaru projektu; ostatecznie do uczestnictwa w projekcie zgłosiło się dziewięć gmin.


STYCZEŃ-LUTY - prace koncepcyjne przy projekcie "Wdrożenie systemu łączącego ochronę bioróżnorodności z gospodarką komunalną i energią odnawialną"