Wydarzenia w Stowarzyszeniu Wydarzenia dotyczace projektu Dębiec Wydarzenia dotyczace projektu Biebrzański System... Wydarzenia dotyczace projektu Przyjazne Miasto

WYDARZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU
"PRZYJAZNE MIASTO"

ROK 2001
MAJ-SIERPIEŃ - terenowe prace inwentaryzacyjne oraz waloryzacja przyrodnicza terenów w dolinie rzeki Ełk powyżej Grajewa oraz wokół Jeziora Mierucie.

ROK 2000
SIERPIEŃ - GRUDZIEŃ - PAŻ na zlecenie Zarządu Grajewa opracowała koncepcję programowo- przestrzenną rewitalizacji obszarów wodno-błotnych w mieście oraz wykonała projekt realizacyjny Terenowego Ośrodka Edukacyjnego w Parku Central.
LIPIEC - prezentacja koncepcji programu na posiedzeniu Rady Miejskiej.

KWIECIEŃ - "Przyjazne Miasto" - opracowano koncepcję programu zrównoważonego rozwoju M. Grajewo -aspekt środowiskowy; PAŻ zaproponowała miastu realizację programu zmierzającego do ochrony bądź odtworzenia przekształconych środowisk wodno-błotnych, położonych na terenie miasta. Na tej bazie przedstawiono koncepcję turystycznego i edukacyjnego wykorzystania obecności terenów mokradłowych w mieście.