Stowarzyszenie Zarząd Cele Współpraca

WSPÓŁPRACASpotkanie konsultacyjne z przedstawicielami samorządów i rolnikami
Sprzymierzeńcami działalności Stowarzyszenia są instytucje takie jak Biebrzański Park Narodowy, pracownicy naukowi: Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Łódzkiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, czy też Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych. W każdym z projektów jako partner uczestniczy także lokalny samorząd.

Spotkanie z przedstawicielem NABU O/Flensburg (Niemcy)Prowadzone przez Pracownię projekty zwróciły uwagę organizacji i instytucji zagranicznych. Już od 1999 r. na mocy porozumienia pomiędzy organizacjami PAŻ wspólpracuje z niemiecką organizacją pozarządową Naturschutzbund Deutschland. Uzyskana od tej organizacji pomoc finansowa umożliwiła PAŻ zakup budynku szkoły w miejscowości Przechody, który po modernizacji będzie pełnił rolę lokalnego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji terenów Obszaru Funkcjonalnego DĘBIEC.

Ośrodek Edukacyjny nad jez. Hornborga (Szwecja)Od 2000 r. bardzo owocnie rozwija się współpraca ze szwedzką organizacją pozarządową Studjeframjandet. W 2001r na zaproszenie tejże organizacji trzech przedstawicieli Pracowni, w trakcie dziesięciodniowego pobytu, sfinansowanego z funduszu SIDA , zapoznało się ze szwedzkimi doświadczeniami na polu ochrony mokradeł i innych zasobów przyrody oraz współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i lokalnymi samorządami. Przygotowywane są wspólne projekty na terenie Kotliny Biebrzańskiej.

Wypas jako metoda ochrony otwartych terenów mokradłowych  (Holandia)Na poziom merytoryczny wypracowanych i prowadzonych przez organizację projektów wskazują deklaracje współfinansowania niektórych z nich ze środków rządu duńskiego czy tez zainteresowanie się nimi przez podmioty gospodarcze z Niemiec i Szwajcarii. Na zaproszenie instytucji gospodarczych z Holandii mieliśmy też okazję zapoznać się z technicznymi rozwiązaniami wykaszania terenów podmokłych.
Stosunkowo krótki okres funkcjonowania Stowarzyszenia zaowocował już bardzo konkretnymi pomysłami i co więcej - pomysłami wdrażanymi w życie. Jest to możliwe dzięki przychylności fundacji i funduszy pomocowych, m.in. : WFOŚiGW w Białymstoku, GEF/SGP, REC, WWF, czy wspomnianej już pomocy finansowej z Danii i Niemiec. Dzięki tym środkom można bardzo konkretnie i wymiernie wspierać ochronę przyrody i środowiska.