Pakiety Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego:
I. "Rolnictwo zrównoważone" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
II. "Rolnictwo ekologiczne"
III. "Utrzymanie łąk ekstensywnych" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
IV. "Utrzymanie ekstensywnych pastwisk" - realizowane tylko w strefach priorytetowych
V. "Ochrona gleb i wód",
VI. "Strefy buforowe"
VII. "Zachowanie rodzimych ras zwierząt gospodarskich"

Pakiet VII.
ZACHOWANIE LOKALNYCH RAS ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Polega na utrzymywaniu hodowli ras bydła, koni i owiec zagrożonych wyginięciem.

Płatnościami objęte będą następujące gatunki:

bydło - polskie czerwone, białogrzbiete; - liczebność stada co najmniej 4 krowy;
konie - konik polski, hucuł, konik śląski i małopolski; - liczebność stada co najmniej 3 klacze;
owce - rasy wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, merynos barwny, uhruska, wielkopolska, żelaźnieńska, korideil, kamieniecka, pomorska - liczebność stada co najmniej 5 matek owcy olkuskiej lub 10 matek owiec pozostałych ras, wpisanych do ksiąg zwierząt hodowlanych danej rasy.


Koniki polskie to rasa preferowana także do wypasu na bagnach.

Wymogi:
1. Przestrzeganie zwykłej dobrej praktyki rolniczej.
2. Bydło, konie i owce wymienionych wyżej ras hodowane jako stada wydzielone lub jako uzupełnienie stad innych ras.
3. Wpis zwierząt do ksiąg hodowlanych i prowadzenie dokumentacji ho dolanej stada.
4. Kojarzenie klaczy z ogierami tej samej rasy.
5. Chów zwierząt czystorasowych, tylko w przypadku bydła polskiego czerwonego dopuszczalny jest 50% udział genotypu innej rasy czerwonej.

Płatność
bydło - 1080 zł/krowę rocznie;
konie - 1300 zł/klacz rocznie;
owce - 310 zł/matkę rocznie.