Projekty Obszar Funkcjonalny Dębiec Biebrzański System Gospodarki Odpadami Przyjazne miasto

"Przyjazne Miasto"
Opracowana przez PAŻ w 2000 roku koncepcja zatytułowana "Przyjazne Miasto" dotyczy zrównoważonego rozwoju miasta Grajewo. Uwzględnia obiekty przyrodnicze położone w mieście i okolicy np. jeziora: Okrągłe, Grajwy, Toczyłowo, Mierucie, rzeki: Cudro, Ełk.

Koncepcja programu środowiskowego zawiera propozycję działań zmierzających do wypełnienia założonych kierunków rozwoju regionalnego i lokalnego, poprzez:
- ochronę pozostałych, naturalnych obiektów przyrodniczych,
- odtworzenie zanikłych naturalnych biotopów, wzbogacenie środowiska przyrodniczego w korycie rzeki Ełk (rewitalizacja rzeki),
- odtworzenie sieci powiązań ekologicznych, zerwanych wskutek fragmentacji ekosystemów oraz ochrona jakości wód rzeki Ełk
i wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego do rozwoju turystyki.

Przedstawiona koncepcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i aprobatą władz miasta. PAŻ wykonała jeszcze w tym samym roku część dokumentacji technicznej przedsięwzięć inwestycyjnych. W roku 2001 miasto Grajewo zrealizowało część zaplanowanych prac.Stawy w Mieruciach k. Grajewa
(fot. M.Siłakowski)


Centrum miasta Grajewo (fot. M.Siłakowski)


Dolina rzeczki Cudro w Grajewie
(fot. M.Siłakowski)