Projekty Obszar Funkcjonalny Dębiec Biebrzański System Gospodarki Odpadami Przyjazne miasto

NASZE DZIAŁANIA

" Ochrona i odtwarzanie różnorodności biologicznej przekształconych układów ekologicznych w Basenie Środkowym Doliny Biebrzy" Zintegrowany program obejmuje szeroki wachlarz zadań w ochronie środowiska, rozwijanie pozarolniczych form działalności gospodarczej, zadania z zakresu ochrony gatunkowej i siedlisk. Program rozwijany jest od 2000r przy partnerskiej współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, Gminą Grajewo, lokalnymi społecznościami. Więcej informacji...

"Biebrzański System Gospodarki Odpadami"
Program jest opracowany i wdrażany przez Pracownię Architektury Żywej, przy współpracy z 9 gminami z terenu Kotliny Biebrzańskiej: Nowy Dwór, Lipsk, Dąbrowa Białostocka, Sztabin, Suchowola, Jaświły, Goniądz, Mońki, Trzcianne oraz Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Więcej informacji...

"Przyjazne Miasto"
Opracowany przez PAŻ w 2000 roku koncepcja zatytułowana "Przyjazne Miasto" dotyczy zrównoważonego rozwoju miasta Grajewo. Uwzględnia obiekty przyrodnicze położone w mieście i okolicy np. jeziora: Okrągłe, Grajwy, Toczyłowo, Mierucie, rzeki: Cudro, Ełk. Koncepcja programu środowiskowego zawiera propozycję działań zmierzających do wypełnienia założonych kierunków rozwoju regionalnego i lokalnego. Więcej informacji...