Stowarzyszenie Zarząd Cele WspółpracaNapisz

KIM JESTEŚMY
Stowarzyszenie "Pracownia Architektury Żywej" (PAŻ) jest organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną. Powstało w 1998 z inicjatywy osób zaangażowanych w ochronę mokradeł doliny Biebrzy. Doświadczenie tychże osób wskazywało na potrzebę wyjścia poza sztywne ramy funkcjonowania instytucji powołanych do wypełniania zadań ochronnych, ramy często zamykające drogę do podejmowania skutecznych działań. Ponadto brakowało na tym terenie czynnika, który by mógł koordynować i harmonizować współpracę bardzo różnorodnych podmiotów i skutecznie aktywizować lokalne społeczności.
Dołożyliśmy starań, aby wśród entuzjastów i pasjonatów znalazły się osoby merytorycznie przygotowane do pracy na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Zarówno botanik, zoolog, leśnik, hydrotechnik, prawnik czy finansista mogą i chcą mieć swój wkład w ochronę rzek, bagien, lasów i łąk. Partnerska współpraca z wieloma specjalistycznymi podmiotami, organizacjami a przede wszystkim samorządami i lokalnymi społecznościami podnosi efektywność pracy Stowarzyszenia.fot. M. Siłakowski


fot. M. Siłakowski


fot. M. Siłakowski


Strony umieszczone na serwerze MOST
biebrza.info.pl